VS lehele || English

VS andmeühendused

Visual Studio andmeühenduse tüüpidest on peatükk 3.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4155 3 Õpiku peatükis 3.2 on õpetus VS projekti ühendamiseks välise andmebaasiga. Järgi seda juhisena ja moodusta seal mainitud ühendused tabelite vahel.
Mitu kasvukohatüüpi on tabelis [Kasvukohatyyp]?
Mitu pohlamänniku näidisala on selles andmebaasis?
Mitme näidisala kirjeldamisel on osalenud Madli Linder?
Ava
4156 1 Mille poolest erineb olemiraamistik (Entity Framework) andmeid Dataset tüüpi puhvrisse lugevast andmeühendusest? Ava