VS lehele || English

Blazor

Vt õppekonspekti petükk 5.10.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4162 3 Võrdle Razor lehena ja Blazor lehena esitatud lihtsaid kalkulaatoreid ainekonspekti ptk 5.6.7. ja 5.10.1. Kumba lahendust eelistaksid ja miks? Ava
4132 3 Võrdle Angular ja Blazor platvormi ja loetle ühe ja teise eeliseid. Ava