VS lehele || English

ASP.NET Core

ASP.NET Core on ASP.NET raamistiku uus põlvkond, mis on võrreldes ASP.NET 4.X raamistikuga täielikult ümber kirjutatud ja ühendab ASP.NET MVC ja ASP.NET Web API raamistiku. ASP.NET Core esimene versioon ilmus 27. juunil 2016. ASP.NET Core veebilehed kasutavad Razor süntaksit, mis kombineerib HTML ja C# keelt. Razor võimaldab C# koodi blokke HTML koodi paigutada. C# koodi osad algavad @ märgiga ja ei enamasti ei nõua sulgemist. C# koodi osad täidetakse serveris enne veebilehe kasutajale saatmist.

Konspektis on sellest teemast peatükk 5.6.

Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4167 2 Mille poolest erineb Razor leht (Razor page) Razor vaatest (Razor view)? Ava
4113 1 Mis kuvatakse veebilehel, kui Razor kood sisaldab järgmist.
@var hind = 30;
@if (hind > 30)
{

Liiga kallis.

}
else
{

Hind @hind € sobib.

}
Ava
4115 2 Kas samal HTML elemendil võib olla mitu ASP märgiseabi? Esita mõni näide. Ava
4117 1 Kas samal HTML elemendil võib olla asp-route ja asp-page märgiseabi? Ava
4163 1 Kas asp märgiseabide kasutamisel peab võrdusmärgi järel olev atribuut olema jutumärkides? Ava
4116 2 Ainekonspekti peatükis 5.6.4 on HTML valikuelemendi moodustamise näide.
public List Hinded { get; } = new List
{
new SelectListItem { Value = "", Text = "" },
new SelectListItem { Value = "A", Text = "A" },
new SelectListItem { Value = "B", Text = "B" },
new SelectListItem { Value = "C", Text = "C" },
new SelectListItem { Value = "D", Text = "D" },
new SelectListItem { Value = "E", Text = "E" },
new SelectListItem { Value = "F", Text = "F" },
new SelectListItem { Value = "M", Text = "M" },
};

Muuda seda näidiskoodi nii, et hinded loetaks muutujast .
Ava
4114 4 Selle veebilahenduse ühe õppeteema tudengivaates kuvatakse selle teema ülesannete tabel manuses oleva koodi abil.
Tabeli kujundamisel on kasutatud Bootstrap CSS klassi table. Tabeli ridades kuvatavad muutujad loetakse veebilehe mudelis olevast loetelust YlesandedTeemas. Iga ülesannet selles loetelus kasutatakse tabeli rea moodustamisel objektina item.
  1. Vaata koodist ja selgita sõnadega, kuidas määratakse tabeli rea taustavärv.
  2. Vaata koodist ja selgita sõnadega, kuidas kasutatakse selles koodis HTML ja ASP märgiseabisid ning mis kasu on siin nende märgiseabide kasutamisest.
Ava