VS lehele || English

UWP rakendused

Õppekonspektis on sellest peatükk 6.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4168 4 Õppekonspekti peatükis 6.1.2 on juhis regressioonivõrrandit koostava ja välist teeki kasutava UWP äpi loomiseks. Välise teegi loomise õpetus on peatükis 2.14.1. Koosta UWP äpp lineaarse regressioonimudeli lahendamiseks tingimusel, et võrrandi parameetrid ja muutujate väärtused sisestab äpi kasutaja. Võid koostada ka äpi mõne muu umbes sama lihtsa või keeruka statistilise probleemi lahendamiseks.
Saada vastusena omaloodud rakenduse projekt zip arhiivina.
Ava