VS lehele || English

WMS jt taustakaardid

Wms tausta kasutamises näiteid onm õpiku peatükis 2.15.2.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4154 2 Saada vastusena wms teenuse URL aadress, millelt saab Eesti ala täielikult katva kaugseirekujutise suurusega 390 x 280 pikslit.
Lisa vastusele sellelt aadressilt saadud kujutis.
Ava