VS lehele || English

Veebiteenused

Ainekonspektis on veebiteenustest juttu peatükis 5.9.1.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4090 4 Kavanda mõni WCF teenus, mida tasuks ÖMI serverisse installeerida. Ava
4120 3 Ainekonspekti peatükis 5.9.1 on kirjeldatud WCF teenust, mis muuhulgas loendab elatud päevi ja teostab aritmeetilisi tehteid arvupaariga. Täienda seda mõne uudse teenusega, funktsiooniga või parameetriga. Kontrolli täienduste toimimist. Esita täiendatud kood või kogu uuendatud projekt zip failis. Paremad lahendused lisatakse serveris olevale WCF teenusele. Ava