VS lehele || English

ASP.NET Classic

Konspektis on sellest teemast peatükk 5.5
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4101 2 Kus ja mis kujul hoitakse ASP.NET lahenduse sessioonimuutujaid ja vaate seisundi muutujaid? Ava
4099 1 ASP.NET GridView templiidiväli (TemplateField), mis on andmeallika tekstiväljaga seotud, sisaldab kahte templiiti ItemTemplate ja EditItemTemplate. Neist esimeses on element klassist asp:Label ja teises klassist asp:TextBox.
Miks ei võiks mõlemad olla klassist asp:Label?
Ava
4100 3 Mis tähendus on järgmisel real ASP.NET projekti Web.config failis?
Ava
4102 1 Kas aspx veebilehe URL aadressis on tarvis kasutada laiendit .aspx? Ava