VS lehele || English

Javascript ja Angular

Õppekonspektis on Javascripti kohta peatükk 5.4 ja Angular platvormi kohta peatükk 5.11.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4129 1 Miks manuses lisatud failis olev kood väljastab funktsiooni localDateTime() koodi, mitte funktsiooni tulemuse? Ava
4130 2 Loo oma arvutisse VS Angular projekt. Projekti toorik moodustab muuhulgas ilmaennustauste andmetabeli.
Muuda selle projekti koodi nii, et tabelis kuvatavad kuupäevad algaksid tänasest kuupäevast ja tabelis oleks seitse rida (7 päeva ennustus).
Vastuseks saada tooriku koodis muudetud read.
Ava
4131 2 Kuidas kasutaksid ASP.NET Core Angular alusel loodud veebilahenduses serveris olevates dll failides asuvaid meetodeid? Ava