VS lehele || English

VS projektid

VS keskkonnas luuakse tarkvaralahendusi (solution), mis sisaldavad projekte (project). Ühe projekti puhul pole lahenduse tase tingimata vajalik. Projektid koosnevad üksustest (items). Üksused võivad olla näiteks koodifailid, andmefailid, kujunduselemendid, vormid, stiilide määratlused, konfiguratsioonifailid. Projekti kirjeldav fail on XML vormingus ja määrab projekti üksuste otsimiskohad ja projekti kompileerimisseadistused. Projekti iga üksus on omaette failis. Projekti üksused kompileeritakse rakendusprogrammiks ehk rakenduseks (application), teegiks (dll) või exe failiks.

VS projektid jagunevad programmeerimiskeele ja rakenduse tüübi järgi kategooriatesse.

  1. Windows rakendused (Windows 10 universaalsele platvormile, Windows Forms tüüpi lauaarvuti rakendused, professionaalsed C++ lahendused).
  2. Veebirakendused (ASP.NET veebilahendused, pilvelahendused Azure tehnoloogiaga, Python rakendused, JavaScriptile tuginevad võrgurakendused Node.js tehnoloogiaga, rakendused andmeserveritele, andmeanalüüsi rakendused keeltes Python, R ja F#).
  3. MS Office arendused.
  4. Mobiiliäpid ja arvutimängud iOS, Android ja Windows platvormile.

Lisaks on vahendid VS enda ja Linux platvormi arendamiseks. Sama lahenduse erinevad projektid võivad olla eri keeltes (näiteks C# ja VB). Sama projekt võib olla rohkem kui ühe lahenduse osa.

Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4060 2 Loo VS konsooliprojekt ja tutvu VS vaadetega (menüü jaotus Views, selgitused ptk 1.3).
Vastuseks kirjuta esiteks loend VS vaadetest, mille otstarve on sulle enam-vähem arusaadav ja teiseks loend vaadetest, mille otstarvet ei ole konspektis piisavalt selgitatud.
Lisa ettepanekuid, kuidas ühe või teise vaate otstarvet selgitada.
Ava
4062 2 Esita vähemalt neli võimalust uue faili lisamiseks VS projekti ühte kindlasse kataloogi. Näiteks uue faili nimed.txt lisamiseks projekti kataloogi Doc. Uus fail peaks pärast lisamist olema projekti koosseisus. Vastuseks oodatakse nelja toimingujada, mille hulgas ei ole skripte. Ava
4061 1 Lisa oma loodud VS projektile pakett iText7. Leia lahenduse sirvijast, mis nime all ja projekti millises jaotuses on viide lisatud paketile. Kirjuta vastuseks viite ja jaotuse nimi. Ava