VS lehele || English

VS install ja seadistamine

Esimese teema eesmärk on VS installeerimine ja toimima saamine.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4059 1 Installeeri VS arvutisse, milles seda kasutama hakkad.
Kinnitamaks installeerimise õnnestumist, saada õppeaine veebilahendusse ekraanitõmmis VS avalehest või alustatud projekti avavaatest.
Ava
4119 1 Kas Visual Studio 2019 jookseb Mac arvutis? Ava