RASA2018 lehele || English

Meetodi valik

Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4143 3 Kuidas tõestada 95% kindlusega hüpotesi, et mingi uurimisala maa-eluhoonete kauguste jaotus lähima järve kaldast ei ole juhuslik? Ava
4144 3 Pikaajalisi keskmisi sademete hulkasid Eesti ilmavaatlusjaamades on kasutatud selle õppeaine mitmes ülesandes. Ilmavaatlusjaamade andmed on ka veebikalkulaatori mitme funktsiooni näidisandmeteks.
Kirjelda tehnoloogilist protsessi võimalikult usaldusväärse summaarse sademete hulga (tonnides) arvutamiseks kogu Eesti maismaa kohta kasutades nendes jaamades mõõdetud sademete hulki.
Ava
4145 3 Ülesandes 3959 leidsid, et ülesandele lisatud andmestikus on põõsasmarana leide on kõige enam gleimullal. Paraku ei kata vaatlustrassid uuritavat kaardilehte ühtlaselt, vaatluste teekonna valikul eelistas vaatleja enam jalutada kohtades, kus senise kogemuse kohaselt oli selle liigi leidmise tõenäosus suurem. Ka ei asu vaatluskohad trassil ühtlaste vahedega.
Kuidas nendest samadest andmetest 95% kindlusega tõestada, et põõsasmaran kasvab tõesti gleimullal sagedamini kui uurimisalal keskmiselt?
Ava