RASA2018 lehele || English

Kaastöö

Kaastöö teema igale ülesandele saab saata kuni neli erinevat vastust. Mitme vastusega küsimused kuvatakse tabelis korduvalt, sest iga vastus võib teenida erineva arvu punkte. Selle teema samad küsimused on ka eksamipiletites. Eksamil piisab, kui viidata oma varem lisatud ülesande numbrile.

Õpieesmärk: arendada õppevahendit ja õpilaste iseseisvat mõtlemist.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3933 1 Tutvu varem esitatud ettepanekutega ja esita mõni asjalik parandus õppeaine LOOM.02.035 mõne harjutusülesande lahendamisjuhise sõnastusse. Ava
3944 1 Tutvu varem esitatud ettepanekutega ja tee üks mõistlik ja uudne ettepanek õppeaine LOOM.02.035 veebilahenduse edasiarendamiseks. Ava
3945 3 Esita üks uudne ja õppeainesse LOOM.02.035 sinu meelest sobiv ülesanne koos lahendamisjuhise ja õige vastusega. Ava
3965 1 Tutvu varem esitatud ettepanekutega ja esita mõni ettepanek RASA kalkulaatoris juba olevate funktsioonide parandamiseks ja arendamiseks. Ava
3969 2 Millise funktsiooni või tüüpülesande lahendusvõimaluse soovitad RASA kalkulaatorisse lisada ja milleks seda kasutaksid? Ava
4044 2 Koosta mõne selle kursuse arvutusülesande jaoks alternatiivne lahendamisjuhis mõne teise tarkvarapaketi kasutamisel. Ava
4043 2 Veebipõhise õppe puhul on õppeaine mahtu raske mõõta.
  1. Võrreldes teiste õppeainetega, mitu punkti peaks selle õppeaine läbimise eest saama?
  2. Kas see aine peaks lõppema eksamiga või peaks saama hinde harjutusülesannetele vastamise põhjal või peaks aine lõppema arvestusega, kui piisav arv punkte on vastuste eest saadud?
Ava