RASA2017 lehele || English

Kaastöö

Kaastöö teema igale ülesandele saab saata kuni neli erinevat vastust. Mitme vastusega küsimused kuvatakse tabelis korduvalt, sest iga vastus võib teenida erineva arvu punkte. Selle teema samad küsimused on ka eksamipiletites. Eksamil piisab, kui viidata oma varem lisatud ülesande numbrile.

Õpieesmärk: arendada õppevahendit ja õpilaste iseseisvat mõtlemist.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3401 1 Tutvu varem esitatud ettepanekutega ja esita mõni asjalik parandus õppeaine LOOM.02.035 mõne harjutusülesande lahendamisjuhise sõnastusse. Ava
3413 1 Tutvu varem esitatud ettepanekutega ja tee üks mõistlik ja uudne ettepanek õppeaine LOOM.02.035 veebilahenduse edasiarendamiseks.
Veel parem oleks, kui ettepanek oleks veebilahenduse 2018. a versiooni kohta, sest versiooni 2017 niikuinii enam edasi ei arendata.
Ava
3414 3 Esita üks uudne ja õppeainesse LOOM.02.035 sinu meelest sobiv ülesanne koos lahendamisjuhise ja õige vastusega. Ava
3435 1 Tutvu varem esitatud ettepanekutega ja esita mõni ettepanek RASA kalkulaatoris juba olevate funktsioonide parandamiseks ja arendamiseks. Ava
3439 2 Millise funktsiooni või tüüpülesande lahendusvõimaluse soovitad RASA kalkulaatorisse lisada ja milleks seda kasutaksid? Ava
3506 1 Mis on peamine takistus mingi uuritava ala kõigi liikide leviku 1) liikide ükshaaval kaardistamisel, 2) liigikooslustena kaardistamisel? Ava
3508 1 Nimeta küsimus või teema, mille võiks järgmisel aastal ära jätta. Põhjenda! Ava