GAT2017 lehele || English

Poissoni jaotus

Poissoni jaotuse ülesannete puhul on ülesandes antud täisarvulise muutuja keskmine või siis on see lihtsasti arvutatav. Poissoni jaotust on mugav kasutada Exceli funktsiooniga POISSON.DIST(), millel on parameetrid: sündmuste arv, keskmine sündmuste arv ja kumulatiivsus. Exceli vanemates versioonides on mainitud jaotusfunktsiooni nimi POISSON().

Exceli funktsiooni parameeter x tähistab uuritava täisarvulise muutuja otsitavat varianti. Näiteks rosinate arv rosinakuklis, eeldusel, et rosinad jagunevad kuklite vahel juhuslikult. Funktsiooni arvutatud väärtus on tõenäosus ühe katse puhul, et katse tulemus on x. Näiteks, et ühes juhuslikult valitud kuklis on x rosinat.

NB! Kumulatiivsuson False, kui küsitakse vaid ühe variandi tõenäosust ja True, kui küsitakse summeeritud tõenäosust kõigi variantide kohta, mis on sama suured või väiksemad kui otsitav edukate sündmuste arv.

Õpieesmärk: oskus kasutada Poissoni jaotust ülesannete lahendmisel.

Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3529 1 Olgu taignasse, millest valmistatakse 100 rosinakuklit, pandud 300 rosinat.
Mitu kuklit on oodatavalt ilma rosinateta eeldusel, et taigna segamine tagab rosinate juhusliku paiknemise?
Ava
3555 1 Kui suur on tõenäosus, et juhuslikult valitud 50 isiku hulgas on kaks geograafi, kui geograafide osa elanikkonnas on 1%? Ava
3573 1 Üksikisiku jaoks ei ole lapse sünd juhuslik, kuid rahva puhul võib laste sündi vaadelda juhusliku protsessina.
Oletame, et ühe Kukimukimaa vähemalt 50-aastasest naise kohta on sellel maal keskmiselt 2,3 last.
Mitu selle maa tuhandest vähemalt 50-aastasest naisest peaks olema lasteta, kui lapsed jaguneksid naiste vahel juhuslikult?
Ava
3576 1 Kui suur on tõenäosus, et esimene poeg sünnib perekonda neljanda lapsena? Eeldame poegade ja tütarde sündimise võrdset tõenäosust. Ava
3591 1 Millal on Poissoni jaotuse tõenäosusfunktsioon sümmeetriline? Ava
3590 1 Keskmiselt on viiesajaleheküljelise käsikirja leheküljel 4,5 kirjaviga.
Mitmel leheküljel peaks olema üle kümne vea, kui vea tekkimine on juhuslik protsess ja vea tekkimise tõenäosus on käsikirja kõikides osades sama?
Ava
3623 2 Ida-Viru maakonnas on põdra elupaiku (metsamaad) 2280,07 km². 1999.a. oli seal hinnanguliselt 823 põtra.
Mitmel ruutkilomeetril on ootuspärane 4 või enama põdra esinemine, kui põtrade paiknemine oleks juhuslik?
Mida võib arvata, kui vaatlusandmete järgi nähti nelja- või enamapealisi põdraseltsinguid suuremas arvus kohtades?
Ava
3624 1 Ida-Viru maakonnas on põdra elupaiku (metsamaad) 2280,07 km2. 1999.a. oli seal hinnanguliselt 823 põtra. Mitu põtra asuks oodatavalt üksikult (ainsana ruutkilomeetris), kui põtrade paiknemine oleks juhuslik? Ava