RASA2018 lehele || English

Pideva muutuja lokaalstatistikud

Pideva muutuja lokaalstatistikud on lisaks lokaalväärtusele etteantud koha ümbruses arvutatud väärtuste keskmine, miinimum, maksimum, mediaan, fookuse ja ümbruse keskmise erinevus jt lokaalselt arvutatud tavastatistikud. Lisaks muidugi ka keerukamad väärtuste mustri kirjeldajad, nagu ruumilise autokorrelatsiooni indeksid.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3984 3
  1. Võrdle maapinna keskmist kõrgust, kõrguse standardhälvet ja kõrguse autokorrelatsiooni 100 juhupunkti suurustes valimites Eesti mõhnastikes ja voorestikes kasutades erinevaid raadiusi.
  2. Esita võrreldud statistikute väärtused võrreldud raadiuste puhul mõhnastikes ja voorestikes.
  3. Tõsta tulemuste tabelis esile raadiuse ja tunnuse kombinatsioonid, mille puhul mõhnastikud ja voorestikud kõige enam erinevad. Paku erinevustele sisulisi selgitusi.
Ava
3987 2 Lisatud failis on kirikute pidepunktide koordinaadid Eesti topograafilisest andmekogust.
  1. Mitme kiriku ümbruses 5 km raadiuses elab alla 100 inimese?
  2. Nimeta need kirikud.
Ava
3992 3 Failis Madsa_L.rst (manuses olevas arhiivis) on Idrisi rst ühebaidises vormingus halltoonis ortofoto piksliküljega 1 m.
  1. Arvuta piksliväärtuste kauguskaalutud autokorrelatsioon 10 m raadiusega ümaras kernelis sammuga 10 m ja esita see joonisena.
  2. Millises maastiku osas on lokaalne autokorrelatsioon väiksem ja millistes suurem?
  3. Selgita, kuidas erinevad piksliväärtused määravad neid kohast sõltuvaid erinevusi autokorrelatsioonis.
Ava