RASA2017 lehele || English

Eri tüüpi punktide paiknemine

Erinevat tüüpi objektide omavahelise ruumilise paiknemise statistikud on samad, mis ühte tüüpi objektide paiknemise statistikud. Kahte tüüpi objektide puhul näitavad need mitte objektide paiknemist sama tüüpi objektide suhtes, vaid objektitüüpide omavahelise paiknemise seaduspärasusi. Näiteks tõmbumise või eemalehoidmise kalduvust tüüpide vahel. Õpikus on sellest kirjutatud peatükis 4.1.3.

Ülesannetes on näited mõnede lihtsate näitajate arvutamise kohta veebipõhises RASA kalkulaatoris.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3417 4 Manustatud failis on Eesti kirikute ja kalmistu esinduspunktide koordinaadid.

Keskmiselt kui kaugel on kirikule lähim kalmistu?
Keskmiselt kui kaugel on kalmistule lähim kirik?

Millega seletad sellist erinevust keskmises lähima teist tüüpi naabri kauguses?

Milline kalmistule lähima kiriku ja kirikule lähima kalmistu vahemaa on kõige sagedasem, kui vahemaad mõõta 200 m sammuga?

Arvata võib, et nii kirikute kui ka kalmistute paiknemine on ühelt poolt asulatesse koondunud ja teisalt maapiirkondades pigem korrapärane kui juhuslik, aga kas lähima kalmistu kaugus kirikust on p<0.05 tasemel tõestatult mittejuhuslik?
Ava
3446 3 Manustatud failis on hüpoteetiliste jäneste ja huntide paiknemine kolmel erineval päeval. Milline jänesele lähima hundi kaugus on selles andmestikus p<0,01 tasemel oluliselt haruldasem kui huntide juhupaiknemise korral oodatav?
Millisel päeval on keskmine jänesele lähima hundi kaugus kõige väiksem? Kui suur see on?
Kui suur on väikseim vahemaa kuuendast jänesest lähima hundini? Mis päeval see oli?
Ava
3453 3 Koolide lähedal on liiklusõnnetused jalakäijaga sagedasemad. Kui kaugele maakoolist on jalakäijaga liiklusõnnetuste tihedus oluliselt (p < 0.01) suurem kui juhusliku paiknemise korral oodatav:
1) kui juhuslikud kohad genereerida teedele,
2) kui juhuslikud kohad genereerida Eesti maismaale,
3) kui need genereerida Eestit katvale ristkülikukujulisele alale?

Mis mõjutab selle viimase variandi puhul õnnetusjuhtude sagedust suurtel vahemaadel (>200 km) lähtepunktist (maakoolist)?
Manustatud arhiivis on üldhariduslike maakoolide koordinaadid, jalakäijaga liiklusõnnetuste toimumiskohad aastatel 2000-2010 ja riigiteed sisaldavate hektarite rasterkiht.
Tulemuste hindamise hõlbustamiseks lisa vastusele joonised või tulemuste tabel kaugustsoonide kaupa.
Ava