RASA2018 lehele || English

Punktide paiknemine

Ühte tüüpi punktobjektide omavahelise paiknemist, koondumise või korrapära tendentsi tugevust ja statistilist olulisust saab kirjeldada objektide arvu jaotuse järgi vaatlusaladel, naaberobjektide kauguse ja naabrite tiheduse abil. Õpikus on sellest kirjutatud peatükis 4.1.2.

Ülesannetes on näited mõnede lihtsate näitajate arvutamise kohta veebipõhises RASA kalkulaatoris.

Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3977 1 Lisatud failis on Eesti põhikaardil olevate allikate L-Est ristkoordinaadid.
Milline on kõige sagedasem kaugusvahemik lähima naaberallikani, kui vahemaad jagada 10 m laiusteks kaugustsoonideks?
Ava
4146 3 Lisatud failis on Eesti põhikaardil olevate allikate L-Est ristkoordinaadid.
1. Millised allikate omavahelised vahemaad on oluliselt sagedasemad kui juhusliku paigutuse korral oodata ja millised oluliselt harvemad?
Millise vastuse saad,
*) kui genereerid juhuslikud punktid Eestit hõlmavale ristkülikukujulisele alale ja millise,
*) kui genereerid punktid Eesti maismaale?
2. Kuidas seletad saadud vastuste erinevust?
Ava
4148 2 Lisatud failis on mõnede Eesti ilmavaatlusjaamade L-Est koordinaadid. Eesti ala ruumiliseks esindamiseks peaksid need paiknema võimalikult korrapäraselt või vähemalt juhuslikult.
  1. Millises piirkonnas (või piirkondades) raadiuses 25 km on jaamade koonduvus statistiliselt oluline (p<0,05)?
  2. Kus on suurem selles andmestikus jaamadega esindamata Eesti maismaa piirkond?
Lisa vastusele kaart või kaardid, millele vastus tugineb.
Ava