RASA2017 lehele || English

Punktide paiknemine

Ühte tüüpi punktobjektide omavahelise paiknemist, koondumise või korrapära tendentsi tugevust ja statistilist olulisust saab kirjeldada objektide arvu jaotuse järgi vaatlusaladel, naaberobjektide kauguse ja naabrite tiheduse abil. Õpikus on sellest kirjutatud peatükis 4.1.2.

Ülesannetes on näited mõnede lihtsate näitajate arvutamise kohta veebipõhises RASA kalkulaatoris.

Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3447 1 Lisatud failis on Eesti põhikaardil olevate allikate L-Est ristkoordinaadid.

Milline on kõige sagedasem kaugusvahemik lähima naaberallikani, kui vahemaad jagada 10 m laiusteks kaugustsoonideks?
Ava
3448 3 Lisatud failis on Eesti põhikaardil olevate allikate L-Est ristkoordinaadid.

Millised allikate omavahelised vahemaad on sagedasemad kui juhusliku paigutuse korral oodata ja millised harvemad?

Millise vastuse allikate paiknemise kohta saad, kui genereerid juhuslikud punktid Eestit hõlmavale ristkülikukujulisele alale ja millise, kui genereerid punktid Eesti maismaale?

Kuidas seletad seda erinevust?
Ava
3441 3 Leia päringuga näidisalade andmebaasist pohlamännikute näidiste tunnusnumbrid ja esinduspunktide L-Est süsteemi koordinaadid.

Mitu pohlamännikut on andmebaasis?

Kas vaatluskoht on alati lähimaks naabriks oma lähimale naabrile?

Mitu meetrit on keskmine vahemaa lähimate esinduspunktide vahel?
Ava