RASA2017 lehele || English

Klassimuutuja lokaalstatistikud

Nominaalsest andmekihist saab lisaks lokaalsele väärtusele arvutada mingi antud klassi osa, kõige sagedamat klassi ehk moodi, kaugusega kaalutud moodi, teist ja kolmandat moodi, klasside arvu, lähimat teist klassi, kaugust teise klassini või etteantud klassini ning mitmesuguseid mustri- ja mitmekesisuse indekseid.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3449 3 Lisatud failis on põhikaardi lehe 54443 põhialad rasteriseeritud kujul.

Arvuta 100 m raadiusega ümaras kernelis olevate põhialade arvu rasterkaart ja esita see joonisena.

Millistes maastiku osades on põhikaardi järgi maastiku mitmekesisus suurem?

Mis on põhialade suurim ja väikseim arv 100 m raadiuses sellel kaardilehel?
Ava
3407 3 Milline paigastikutüüp on kõige sagedasem Veski looduskaitseala ümbruses selle kaitseala ligikaudsest keskkohast 2 km raadiuses?

Millised kaks paigastikutüüpi järgnevad?

Kui suur on nende paigastike osakaal täisprotsentides selles raadiuses?
Ava
3416 4 Maastiku mitmekesisust saab mõõta erinevate maakatteüksuste arvu järgi kindla suurusega alal koha ümbruses.

1. Kas maastiku mitmekesisus Corine 2006 maakatte järgi 1 km raadiusega ümbruses on keskmiselt suurem Eesti voorestikes või mõhnastikes?

2. Esita maakatteüksuste keskmine arv mõlemas maakattetüübis.

3. Kas see erinevus on statistiliselt oluline? Esita ka olulisustõenäosus.

4. Millega sellist erinevust seletada?
Ava