VS lehele || English

MVC

ASp.NET model-view-controller arhitektuurist on õppevahendi peatükk 5.7.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4118 1 Kas ASP.NET Core MVC rakenduses saab kasutada VB keelt? Ava
4122 1 Kas marsruutimine (routing) toimub MVC rakenduse avamisel enne või pärast autentimist? Ava
4125 9 Tee läbi õppevahendi peatükis 5.7.4 olev lihtsa kalkulaatori MVC projektina koostamise harjutus.
  1. Kirjelda sõnaliselt tulemuse arvutamist kalkulaatori vormi tagasipostitusel serverisse.
  2. Kas see kalkulaator lahendab mitme tehtega ülesandeid?
  3. Mis juhtub, kui tehtemärkide ees või järel on tühik?
  4. Mis juhtub, kui sisestada mitu tehtemärki järjest?
  5. Mis juhtub, kui avaldisse sisestada klaviatuurilt mõni täht?
  6. Mis juhtub, kui avaldis lõpeb tehtemärgiga?
  7. Mis juhtub, kui avaldises olevas numbris on tühik?
  8. Mis juhtub, kui avaldises pole tehtemärki?
  9. Kas kümnendkoha eraldajana võib sisestada nii punkti kui koma?
Ava
4161 3 Loetle kolm põhilist erinevust Razor lehtede tüüpi rakenduse ja ASP.NET MVC tüüpi rakenduse vahel. Ava