VS lehele || English

Operatsioonid failidega

Konspektis on selle teema kohta peatükk 2.12.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4086 1 Mis nimeruum võimaldab C# lahenduses tööd failidega? Ava
4087 1 Mille poolest erineb FileStream voog ja StreamWriter tüüpi voog? Ava
4088 1 Kas System.IO.BinaryReader saab lugeda baite otse failist? Ava
4089 3 Kirjuta vähemalt kolm üksteisest võimalikult erinevat C# meetodit, mis loeksid failis antud positsioonil oleva baidi ja esitaks selle tähemärgina? Näiteks kolmanda baidi tähenduse tähemärgina eeldusel, et loendatakse nullipõhiselt. Kõigi meetodite kood peaks olema mõistlikult lühike. Ava