VS lehele || English

Lambda väljendid ja LINQ

Lambda väljendid on funktsioonide lihtsustatud kirjapaneku viis. Lambda väljend kirjeldab tehte mustrit, see koosneb ümarsulgudes olevatest parameetritest, lambda operaatorist (=>) ja C# avaldisest selle järel. LINQ (Language Integrated Query) on objektorienteeritud päringukeel.
Konspektis on sellest teemast peatükk 2.11.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4083 1 Kas lambda väljendite kasutamine C# koodis muudab kompileeritud koodi töö aeglasemaks? Ava
4084 1 Kas LINQ päringute kasutamine C# koodis muudab kompileeritud koodi töö aeglasemaks võrreldes koodi kirjutatud SQL käskude kasutamisega? Ava
4085 1 Koosta eraldi loetelu mõnedest professoritest ÖMI geograafia ja ÖMI botaanika osakonnas, kus professor on objekt, mille üks omadus on nimi. Vastusena esita C# kood, mis moodustab ühise nimekirja mõlema osakonna professoritest. Ava
4070 1 Esita Lambda väljendit kastav näide byte[] tüüpi massiivi konverteerimiseks float[] tüüpi massiiviks. Ava