VS lehele || English

Sündmused

Konspektis on sellest ptk 2.9.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4106 1 Mis toimub järgneva funktsiooni tulemusel?
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{textBox1.Text += 3;}
Ava