VS lehele || English

Objektide nähtavus

Objektide nähtavusest on juttu peatükis 2.8.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4107 1 Millised järgmistest sõnadest on C# keeles kasutusel objektide nähtavuse klassidena?
Friend, Public, Secure, Private, Protected, Loose, Wildcard
Ava
4081 1 Kas staatiline meetod on käivitatakse objekti nime või klassi nime atribuudina? Ava
4082 1 Kas staatilise meetodit kasutamiseks tuleb objekt instantsseerida? Ava