VS lehele || English

Klassid, objektid, meetodid

Konspektis on selle teema kohta peatükk 2.7.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4077 1 Mis on valesti järgnevas meetodis?
static bool Write()
{
Console.WriteLine("Väljastatav tekst:");
}
Ava
4076 1 Kas struktuur struct saab olla nimeruumis väljaspool klasse? Ava
4078 2 Täienda järgnevat struktuuri, et see väljastaks ka ühes tellimuses olevate toodete koguhinna. Lisa koguhinna kasutamise näide.
struct Tellimus
{
public string TooteNimi;
public int YhikuteArv;
public double Yhikuhind;
}
Ava
4069 1 Mis on valesti järgnevas koodis?
float[] floatArray = new float[5];
int i = floatArray.GetLength();
int j = floatArray.Length();
Ava
4074 3 Kirjuta C# meetod, mis loeks märgijadast objekti ühekohalise numbri eeldusel, et number on märgijadas kas viimane, eelviimane või üle-eelviimane märk; ja kui numbrit vajalikul positsioonil ei ole, oleks väljund 255.. Näiteks on tarvis muutujaks lugeda number 4 järgmistest koodidest: "see5kood4", "5seekood4+" või "seekood54+?". Ava
4079 1 Täienda all toodud klassi kirjeldust nii, et seda klassi saaks instantsseerida nii, nagu on kasutatud all toodud meetodis Main().
public class Fail
{
public string Nimi { get; set; }
public int Bytes { get; set; }

public Fail(string Nimi, int Bytes)
{
Nimi = "";
Bytes = 0;
}
}

static void Main()
{
Fail seeFail = new Fail
{
Nimi = "",
Bytes = 0
};
}
Ava