VS lehele || English

Voo juhtimine

Konspektis on voo juhtimisest ja tõrgete haldusest peatükk 2.5 ja 2.6.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4105 1 Millal peaks kasutama for tingimusega kordust ja millal foreach kordust? Ava
4153 3 Õppeaine veebilahenduses on kolm ainet:GAT, RASA ja VS. Neid tähistab C# muutuja aineTht väärtusega "G", "R" või "V". Õppeaine võib olla kas eesti keeles või inglise keeles, mida tähistab muutuja lingua väärtusega "ee" või "gb". Õppeaine veebilahendus sisaldab eksamipiletite generaatorit, mis peaks ingliskeelse eksamipileti päisesse vastavalt ainele kirjutama
Question Set No
SS Question Set No
VS Question Set No
ja eestikeelse pileti päisesse vastavalt ainele kas
GAT eksamipilet nr või
RASA eksamipilet nr või
VS eksamipilet nr .
Kirjuta võimalikult lühike C# meetodi kood, mis moodustaks need päisetekstid.
Ava