VS lehele || English

Operaatorid ehk tehted

C# operaatoritest loe konspekti peatükist 2.4 ja seal viidatud allikatest. Mitu ülesannet on operatsioonidest märgijadadega ehk tekstiga, kuna need pakuvad ehk enam avastamisrõõmu. Konspektis on nendest operatsioonidest peatükk 2.4.2. Vt ka täielikku loetelu C# keele operaatoritest.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4164 0 Mis tehet tähistab protsendimärk % ehk modulus? Ava
4111 2 C# keele operaatorite hulka loetakse ka ümarad () ja kandilised [] sulud. Mille eristamiseks neid kasutatakse? Ava
4112 1 Mida tähistab C# operaator ??? Lisa näide selle operaatori kasutamisest. Ava
4073 3 Kirjuta C# kood, mis väljastaks konsoolilt sisestatud mitmest lausest koosneva teksti iga sõna omaette real. Sõnade eraldajaks sisestatud tekstis võib olla tühik, reavahetus, tabulatsioon ja kirjavahemärgid. Eeldame, et kirjavahemärgid ei ole sõna osad. Ava
4071 3 Kirjuta C# konsoolirakendus, mis vahetaks sisestatud tekstis mingi antud sõna teise ette antud sõnaga nii, et kui vahetatav sõna algab suurtähega, siis peab ka vahetus algama, kui kõik tähed on suured, siis olgu ka vahetuse järel, kui kõik tähed on väikesed, siis nii jäägu ka vahetuse järel. Seejuures suur- ja väiketähtede kasutust vahetatavas sõnas ei arvestata.
Näiteks tekst:
Ta ütles Jah, jah, JAH,
Jah, jah, JAH!!

peaks muutuma tekstiks
Ta ütles Ei, ei, EI,
Ei, ei, EI!
Ava
4103 1 Mis on valesti järgmises koodis?
int i;
for(i = 1; i <= 10; i++)
{
if ( i % 2 = 0)
continue
WriteLine i;
};
Ava