VS lehele || English

Muutujad

C# muutujatest loe konspekti peatükist 2-3 ja seal viidatud allikatest.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4063 1 Kumb muutuja b deklareerimise viis on õige, kas byte b; või Byte b;? Ava
4068 1 Mis on valesti järgnevas koodis?
int[] kogum = new int[12] { 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 };
foreach(int i in kogum)
{
if(i = 10) break;
}
Ava
4065 1 Kas järgneva teksti saab omistada string tüüpi muutujale? Kui jah, siis kuidas?
['siwa] tähendab dobu keeles "valama"; ['siwasi'wena] – "valatud"
Ava
4104 1 Mille polest erinevad massiiv (Array) ja loetelu (List)? Ava
4080 1 Kas järgnevad koodiread toimivad samaväärselt?
var i = 10;
int i = 10;
Ava
4075 1 Kas tüübis var deklareeritud muutujat saab kasutada suvalist ja muutuvat tüüpi C# objektide hoidmiseks? Ava
4066 1 Kuidas oleks kõige lihtsam omistada järgnev lause C# string tüüpi muutujale?
Otsese kõne piirajaks võivad olla jutumärgid – "" või nutikad jutumärgid – „“.
Ava
4152 3 Esita näiteid erinevate meetodite kasutamisest byte[] tüüpi massiivi konverteerimisel float[] tüüpi massiiviks ilma lambda väljendeid kasutamata. Ava