VS lehele || English

Kompileeritud teegid

Konspektis on selle teema kohta peatükk 2.13.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4109 3 Selle õppeaine veebilahendus sisaldab funktsiooni, mis kontrollib, kas tudengi vastusele lisatud fail on lubatud laiendiga. Dokumendi jaoks on lubatud laiendid: ".txt", ".pdf", ".doc", ".docx", ".zip", ".xls", ".xlsx", ".cs";
pildifaili jaoks : .bmp", ".gif", ".png", ".jpg", ".tif".
Kirjuta funktsioonid, mille abil saab kontrollida,
1) kas üles laaditava faili laiend on lubatud laiendite loetelus,
2) kas laiend on dokumendi laiendite loetelus,
3) kas laiend on ükskõik kummas loetelus.

Vormista funktsioonid nii, et neid saaks dll failist kasutada järgnevas, sama nimeruumi klassi MinuKlass meetodis.
Saada vastusena kolme funktsiooni sisaldav .cs fail.
public class MinuKlass
{
protected void CheckFile(string failinimi)
{
if (Functions.KasOnLubatudFail(failinimi))
{//tee midagi
}
if (Functions.KasOnDocFail(failinimi))
{//tee midagi
}
if (Functions.KasOnPildiFail(failinimi))
{//tee midagi
}
}
}
Ava