VS lehele || English

C# keele üldpõhimõtted

  1. C# on rangelt tüpiseeritud (strongly typed) keel, st kõik muutujad tuleb enne kasutamist deklareerida kujul: tüüp nimi;. Muutuja deklareerimisel tüüpi var püüab kompilaator tüübi ise tuletada.
  2. C# kompilaator ignoreerib tühja pinda tähistavaid märke (whitespace characters), need on täiendavaid tühikud, reavahetused ja tabulatsioonid.
  3. C# keele iga lausung (statement) peab lõppema semikooloniga.
  4. C# on tõstetundlik (case sensitive).
  5. Lausungite plokke piiravad loogelised sulud. Plokid võivad olla üksteise sees. Loogelised sulud on kohustuslikud vaid rohkem kui ühe rea pikkuse ploki piiramiseks.
  6. VS C# projekti käivituskoht määratakse projekti omadustes (project properties). Vaikimisi on selleks klassi Program meetod nimega static void Main(). Sama lahendus (solution) võib sisaldada mitut projekti. Lahenduse käivitamisel käivitatav projekt määratakse laheduse omadustes (solution properties).
  7. Koodi vahele paigutatud kommentaare saab eraldada kas märkidega /* kommentaar */ või siis // kommentaar. Esimesel juhul võib kommentaar sisaldada reavahetust, teisel juhul lõpetab reavahetus kommentaari. Koodilõigu väljakommenteerimiseks vajuta Ctrl+K ja seejärel Ctrl+C (Ctrl klahvi ei pea vajutuste vahel vabastama). Kommentaarimarkerite eemaldamiseks vajuta Ctrl+K ja seejärel Ctrl+U.
  8. Valitud koodi vormistamiseks vajuta Ctrl+K Ctrl+F. Vormistamise reegleid saad seadistada valides menüüst Tools Options → Text Editor → C# → Code Style.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4108 1 Mis suhe on C# keelel Common Language Runtime (CLR) keskkonnaga ja Common Intermediate Language (CIL) keelega, .NET raamistikuga ja teiste Visual Studio keeltega? Ava
4067 3 Leia kolm viga, mille tõttu järgnev kood ei kompileeru.
string[] s = new string[5]
s[5] = viies sõna;
Ava
4160 2 Kas järgnev C# kood kompileerub?
Mis väärtus omistatakse muutujale e?
String S = "";
string s = string.Empty;
bool e = (s == S);
Ava