GAT2018 lehele || English

Andmebaasid

Mõnede andmebaaside kasutamine.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3685 1 Mitu protsenti Piirissaare elanikest olid 2013. aasta 1. jaanuaril nooremad kui 50 aastat? Ava
3687 1
Millise järve uurimise eest anti Eesti Vabariigi Teaduspreemia aastal 2007?
Ava
3686 1 Mitmel 2012. aastal Eestis sündinud lapsel oli isa 50aastane või vanem? Ava