GAT2018 lehele || English

Proportsionaalne jaotamine

Selle teema ülesande andmed on veidi vananenud ja lahenduse lihtsustamiseks lisame ebarealistlikku eelduse, et mobiilikõnede sagedus sõltub vaid mastist ja omavailitsusüksusest. Lahenduskäiku saab õppida, tulemuste kehtivust ei tasu oodata.


Õpieesmärk: tutvustada proportsionaalse jaotamise ülesannete tüüpi.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3762 3 Manustatud failis oleva tabelis on Virumaa mobiilsidemastide L-Est koordinaadid ja veerus Kõnesid mastist iga masti kaudu toimunud kõnede arv mingil antud ajavahemikul. Oletame, et kõik kõned toimusid lähima masti kaudu ja kõik nende mastide kaudu toimunud kõned algatati Virumaa territooriumilt. Ülesande lihtsustuseks lisame ebarealistliku eelduse, et kõnelejad võivad ühesuguse tõenäosusega paikneda masti mõjupiirkonna igas punktis.
  1. Mitu kõnet oli sellel ajavahemikul, lähtudes esitatud eeldustest, Virumaa järgmistes valdades: Sillamäe, Tapa ja Lüganuse?
  2. Pane kirja ülesande lahenduskäik nii nagu sa ise seda ülesannet lahendasid ja ära kopeeri lahenduskäiku näidisülesande juurest. Lisa lahenduskäik eraldi failis.
Ava