GAT2018 lehele || English

Statistiline modelleerimine

Teooriaküsimuste puhul oodatakse lühikest ja selget vastust. Õpikus on statistilisest modelleerimisest peatükk 3. Õpiku ümberkirjutamise eest eksamil maksimumpunkte ei saa.


Õpieesmärk: statistilise modelleerimise põhimõistete tundmine.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3718 1 Mis vahe on argumenttunnusel ja funktsioontunnusel? Kumb kummast sõltub? Ava
3733 1 Kas mitmetunnuselise regressiooni puhul kasutatakse korraga mitut argumenttunnust või mitut funktsioontunnust? Ava
3742 1 Mis on parsimooniareegel? Ava
3743 1 Mis on mudeli kalibreerimise tulemus?
Mis muutub mudelis ja mis juhtub mudeli rakendamise tulemustega?
Ava
3746 2 Mida peaks pidevat, oodatavalt normaaljaotusega muutujat kirjeldava statistilise mudeli koostamisel ette võtma, kui regressioonijääkide jaotus erineb tunduvalt normaaljaotusest?
Miks ei ole selline mudel hea?
Ava
3756 1 Mida peaks tegema lünklike andmetega enne regressioonanalüüsi? Ava