GAT2017 lehele || English

Statistiline modelleerimine

Teooriaküsimuste puhul oodatakse lühikest ja selget vastust. Õpikus on statistilisest modelleerimisest peatükk 3. Õpiku ümberkirjutamise eest eksamil maksimumpunkte ei saa.


Õpieesmärk: statistilise modelleerimise põhimõistete tundmine.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3566 1 Mis vahe on argumenttunnusel ja funktsioontunnusel? Kumb kummast sõltub? Ava
3594 1 Kas mitmetunnuselise regressiooni puhul kasutatakse korraga mitut argumenttunnust või mitut funktsioontunnust? Ava
3598 1 Millal sobib mudeli täpsuse hindamiseks ruutkeskmine viga? Ava
3605 1 Mis on parsimooniareegel? Ava
3606 1 Mis on mudeli kalibreerimise tulemus? Ava
3609 2 Mida peaks pidevat oodatavalt normaaljaotusega muutujat kirjeldava statistilise mudeli koostamisel ette võtma, kui regressioonijäägid ilmselt ei ole normaaljaotusega? 
Miks ei ole selline mudel hea?
Ava
3630 1 Mida peaks tegema lünklike andmetega enne regressioonanalüüsi? Ava