GAT2018 lehele || English

Hii-ruut testi teooria

Hii-ruut testiga arvutatakse kahe sagedusjaotuse erinevuse olulisustõnäosust. Hii ruut testi saab arvutada mitme statistika tarkvaralahendusega, sealhulgas RASA kalkulaatori abil. RASA kalkulaatori eelis võib olla võimalus arvutada hii-ruut testi mitte ainult loenditest, vaid ka kategooriate kaupa kokku lugemata toorandmetest. Õpikus on hii ruut-test leheküljel 47-48.

Õpieesmärk: oskus kasutada hii-ruut testi ja teada, milliste andmete puhul sobib seda kasutada.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3709 1 Kas χ² test võrdleb keskväärtusi? Ava
3710 1 Kas hii-ruut test sobib protsentide võrdlemiseks? Ava
3711 1 Mitmeks väärtusklassiks peavad tunnuste väärtused olema jagatud, et saaks kasutada hii-ruut testi? Ava
3712 1 Kas χ² test eeldab tunnuste väärtuste järjestatavust? Ava
3713 1 Mis tüüpi tunnuste vahelise seose olemasolu kontrollimiseks on χ² test kasutatav, Spearmani ρ aga mitte? Ava