GAT2018 lehele || English

U-test

U test on universaalne vahend valimite keskmiste võrdlemiseks, mis eeldab vaid väärtuste järjestatavust. Väärtuste jaotustüübile eeldusi ei seata ja võrreldavad valimid võivad olla erineva suurusega. Kui väärtused ei ole üheselt järjestatavad, siis annavad tarkvaralahendustes kasutatud erinevad algoritmid erineva tulemuse.

U test on olemas RASA kalkulaatori erinevustestide osas, paketi Statistica jaotuses Nonparametrics ja Vassarstats.net veebilahenduses, kus tuleb menüüst valida Ordinal Data ja sealt Mann-Whitney Test, mille peale küsitakse kohe valimite suurusi. NB! skriptid sellelt veebilehelt peavad olema lubatud. Tarkvaralisi võimalusi on teisigi.

Pane tähele, et erinevate tarkvaralahenduste jaoks tuleb andmed erinevalt ette valmistada: Vassari kooli veebilehe jaoks peaksid valimid olema kumbki eraldi veerus. Statistica programm eeldab, et uuritav tunnus (näiteks hinne) on andmetabeli ühes veerus ja teises veerus on klassikoodid (näiteks tudengite aastakäik või siis maletajad ja jooksjad). RASA kalkulaatoris on mõlemad sisestusvariandid võimalikud.

Kui andmetes on korduvaid väärtusi, siis tulevad U testi olulisustõenäosused eri tarkvarades erinevad (vt arvamust ja publikatsiooni Bergmann et al 2000). Seetõttu lisa vastusele kasutatud tarkvara nimi.

Õpieesmärk: oskus kasutada Mann-Whitney U testi ja teada, milliste andmete puhul sobib seda kasutada.

Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3674 3
 1. Kui suur (numbriliselt) on 2006. ja 2004. aastal geograafilise andmetöötluse kursuses osalenute keskmise numbrilise eksamitulemuse erinevuse olulisustõenäosus Mann-Whitney U testi järgi?
 2. Kummal aastal oli keskmine hinne kõrgem?
 3. Kas see erinevus on piisav teaduslikuks järelduseks, et õpetamise tase või tudengite keskmine võimekus oli nendel aastatel erinev?
 4. Maini vastuse juures kasutataud tarkvara nime, sest korduvate väärtuste järjestamine on erinevates tarkvarades erinevalt lahendatud.
Ava
3678 2

Mõned juhuslikku valimisse sattunud maletajad ja jooksjad läbisid kehalise töövõime võrdlemiseks koormustesti. Muuhulgas mõõdeti pulsisagedust üks minut pärast kehalist koormust.

Jooksjate pulsisagedused olid: 120 95 132 145 180 100 110 115 125 120 125 ja 130

ning maletajate pulsisagedused olid: 140 170 180 160 160 150 120 110 125 ja 140.


 1. Kui kindlalt (numbriliselt) lubab U test nende andmete põhjal väita, et maletajate ja jooksjate keskmised pulsisagedused pärast koormust on erinevad mitte ainult selles valimis, vaid ka üldiselt? Eeldame valimite esinduslikkust.
 2. Miks eeldatakse siin valimite esinduslikkust?
 3. Miks on selles ülesandes üldse kõneldud valimist ja üldkogumist?
 4. Maini vastuse juures kasutatud tarkvara nime, sest korduvate väärtuste järjestamine on erinevates tarkvarades erinevalt lahendatud.
Ava
3679 3
 1. Millise statistilise olulisusega (numbriliselt) erineb leht- ja segametsa katvus U testi ja manustatud tabelis olevate andmete järgi? Metsaklassid on andmetabeli väljal Maakate.
 2. Kummad metsad on nende andmete järgi keskmiselt tihedamad?
 3. Miks ei ole õige katvuse protsente t testi järgi võrrelda?
 4. Maini vastuse juures kasutatud tarkvara nime, sest korduvate väärtuste järjestamine on erinevates tarkvarades erinevalt lahendatud.
Ava