GAT2017 lehele || English

Hüpoteesid ja olulisus

Teooriaküsimuste puhul oodatakse lühikest ja selget vastust. Õpiku ümberkirjutamise eest eksamil maksimumpunkte ei saa.

Õpieesmärk: statistilise hüpoteesi tähenduse mõistmine.

Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3525 1 Mille poolest erinevad olulisusnivoo ja olulisustõenäosus?
Palun vastata vaid erinevust ja ei midagi muud.
Ava
3544 1 Mis on nullhüpotees? Ava
3545 1 Mida uuritakse ühepoolse, mida kahepoolse hüpoteesi abil? Ava