RASA2018 lehele || English

Klasteranalüüs

Klasteranalüüsi ülesannete lahendamiseks piisab RASA kalkulaatorist, aga kasutada saab ka arvutiklassi arvutitesse installitud tarkvara Statsoft Statistica.
Pane tähele, et sama klastripuud saab pügada eri tasemetelt ja vastavalt saadakse erinev arv erineva mahuga klassifikatsiooniüksusi.


Õpieesmärk:
  • Oskus rühmitada nii tunnuseid kui ka objekte kasutades klasteranalüüsi.
  • Oskus lugeda klastripuud.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4041 1 Millised kolm puuliiki moodustavad klasteranalüüsi (seaded: Euclidean distances, Single linkage) ja lisatud tabelis olevate vaatluste järgi kõige enam ühiseid segapuistuid (kasvavad samas puistus)? Ava
4042 2 Milline Eesti ilmavaatlusjaam on kõige üksildasem (asub lähimast teisest jaamast kõige kaugemal)?
Millise jaama sademete kuukeskmised hulgad erinevad ülejäänud jaamade samadest näitajatest kõige enam, kui kasutada erinevusmõõdikuna eukleidilist vahet?
Ava