GAT2018 lehele || English

Kattuv pind

Omandatavad oskused geoinfo tarkvara kasutamisel.

  • Lisada vaatesse uusi kihte, muuta neid nähtavaks ja valituks.

  • Koostada lihtsamaid päringuid andmekihist.

  • Kasutada lihtsamaid ruumianalüüsi vahendeid.
Õpieesmärk: oskus mõõta ruumilises kattuvuses olevat osa nominaalsete tunnuste andmekihtides.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3659 2 Kui suur osa Eesti põhikaardi lehest 54303 jääb Tõrva, Viljandi, Mulgi ja Saarde valla territooriumile? Ava
3660 2 Failis ote-kaardi-paigastikud.shp on Otepää piirkonna 9 kaardilehe paigastike kaart, failis ote-kaardi-clc.shp sama ala CORINE maakattekaart.
  1. Esita kõigi selle ala paigastikutüübiga "Karbonaadivaese kattega mõhnastik" kattuvate maakatteüksuste pindala täishektarites pindalade vähenevas järjekorras. Alla ühe hektariga üksused jäägu mainimata.
Ava