Selle veebilahendusega õppeained


See versioon toetub on ASP.NET Web Forms tehnoloogiale.
Alates aastast 2018 on kasutusel veebilahendus, mis kasutab valdavalt ASP.NET Core, Razor ja MVC (Model-View-Controller) tehnoloogiat.

Geograafiline andmetöötlus aastal 2018

Ruumistatistika aastal 2018

Visual Studio ja C# 2018 (arendamisel)

Mobile view | Switch to Desktop