English

Logi sisse

Sisse logimiseks saad kasutada kas e-maili või kasutajanime kujul EesnimiPerenimi. Mõlemat ei ole tarvis sisestada.

Kasuta isiku tuvastamiseks mõnd teist teenust

Välise kasutajakonto e-mail peab olema sama, mis TÜ õppeinfosüsteemis.