Kaugseire õpetusandmete esinduslikkuse kirjandus Sisse logimata täisandmebaasi ei pääse

Kasutajaliides kirjanduse konspekteerimiseks

Andmebaasi on kantud taimkatte kaugseire- ja kaardiandmetele tugineva kaardistuse publikatsioonidest välja kirjutatud lähteandmed, eristatud üksuste arv, kasutatud meetod ja andmekihid ning kaardi usaldusväärsus. Mitme meetodi või tehnoloogilise lahenduse korral on sisestatud parim tulemus. Mõnel juhul erineval viisil saadud tulemused eraldi andmebaasikirjena. Sisestuse vormistus on vabameelne. Publitseeritud tulemusi konspekteeritakse oma tarbeks, see on abiks oma uuringute tulemuse võrdlemisel ning uute publikatsioonide kirjanduse ülevaate ja arutelu osa kirjutamisel. Praegu on andmebaasis 92 kirjet.

Andmebaasi ja kasutajaliidese demo saad uurida ja katsetada kartuseta originaalandmeid rikkuda. Näidisandmed on täisandmebaasist eraldi, kasutajaliides on aga sama.

Kui artiklis on kirjas, et kontrollandmeteks eraldati vaatlused, mida õpetusandmetena ei kasutatud, siis märkisin vastavuse kontrollvastavuseks; muul juhul õpetusvastavuseks. Metoodika üksikasjadesse ei ole süübitud. Piisab, kui mõned märksõnad on kirjas. Publikatsioonide täistekstid on enamasti olemas, sealt saab üksikasju vaadata. Väli Kood on suvaliste, edasistes päringutes kasutust leidvate märgikombinatsioonide lisamiseks.

Kogu andmebaasiga pääsevad töötama need, kes on omaltpoolt kirjeid lisanud. Osanikuks saamiseks tuleb esimesed kümmekond kirjet sisestada kas näidisandmetesse või saata kokkupakitud Accessi failina süsteemi loojale. Accessi andmebaasi toorik on siin. Täisandmebaasi pääsed vaatama ja toimetama pärast sisse logimist.

Kasutajaliidese loomisele ja ASP.NET tehnoloogia õppimisele kulutas määratult aega ja energiat Kalle Remm. See andmebaas ja kasutajaliides võivad olla eeskujuks teiste analoogiliste süsteemide loomisel. Järgmise samasuguse loomine on juba üsna lihtne. Sisestatavad kirjed võivad olla mistahes vaatlustulemused, mida kogub teatud seltskond -- igaüks iseseisvalt, aga siiski samade reeglite järgi. Täpsem teave süsteemi loojalt.